Konkurs na Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

Opracowanie konkursowe zakładało wykonanie w ramach trzech etapów szkoły podstawowej z elementami środowiskowymi, gimnazjum, salę sportową oraz krytą pływalnię. W koncepcji przyjęto kontynuację dotychczasowej formy istniejącej szkoły z dziedzińcem otoczonym skrzydłami wschodnim i zachodnim
oraz domkniętym elewacją północną. Z poziomu piwnicy zaprojektowano łącznik /tunel pod ulicą /prowadzący
do uzupełniających elementów programowych, pozwalający bezkolizyjnie przedostać się do budynku gimnazjum
i zespołu sportowego, składających się z trzech wyraźnie wyodrębnionych elementów funkcjonalno-przestrzennych.
Autor:Pracownia architektoniczna FERDZYNOWIE